Website views:

web counter

Tác giả :
Chương trình và Kế hoạch đào tạo Văn bằng 2 ngành CNKT Điện-Điện tử như sau.

Ngành đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện-Điện Tử

Hình thức đào tạo: Văn bằng 2

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục đích đào tạo (Goals)
Đào tạo kỹ sư ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử (CN KT Đ-ĐT) có những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về KT Đ-ĐT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng, thiết kế, vận hành các hệ thống Đ-ĐT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội. Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp chuyên hoặc có vận hành hệ thống Đ-ĐT và các cơ sở đào tạo CN KT Đ-ĐT.

Mục tiêu đào tạo (Objectives)
1. Có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
2. Phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các thuộc tính chuyên môn và rèn luyện cá tính riêng khác
3. Phát triển khả năng tiến bộ về giao tiếp và làm việc trong các nhóm đa kỹ năng
4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống cung cấp điện, tiết kiệm năng lượng điện, truyền động điện tự động

Chuẩn đầu ra (Expected Learning Outcomes)
1. Có các kiến thức và lập luận kỹ thuật 
1.1. Có hiểu biết và khả năng sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (như CNXH khoa học, toán học, vật lý)
1.2. Có khả năng ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực hệ thống điện và truyền động điện tự động
1.3. Chứng tỏ được kiến thức hoạt động chuyên sâu về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hệ thống cung cấp điện, tiết kiệm năng lượng điện và truyền động điện tự động

2. Phát triển các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng tư duy, suy nghĩ tầm hệ thống và giải quyết vấn đề, kỹ năng và thái độ cá nhân.
2.1. Phân tích và lập luận kỹ thuật giải quyết vấn đề
2.2. Tiến hành kiểm tra và thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật 
2.3. Có tư duy toàn diện và suy nghĩ mức hệ thống
2.4. Nắm vững các kỹ năng cá nhân góp phần vào hiệu quả hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, tính linh hoạt, tính sáng tạo, tính ham học hỏi và quản lý thời gian, làm việc chuyên nghiệp
2.5. Nắm vững các kỹ năng chuyên môn góp phần vào hiệu quả hoạt động kỹ thuật: đạo đức chuyên môn, tính vẹn toàn, tính phổ biến trong lĩnh vực, hoạch định nghề nghiệp

3. Phát triển kỹ năng giao tiếp làm việc theo nhóm và thái độ nghề nghiệp
3.1. Lãnh đạo và làm việc nhóm
3.2. Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình 
3.3. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống 
4.1. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường xã hội về hoạt động kỹ thuật
4.2. Đánh giá đúng các khác biệt về văn hóa doanh nghiệp và làm việc đạt hiệu quả trong các tổ chức
4.3. Hình thành ý tưởng, yêu cầu thiết lập, xác định chứac năng, lập mô hình quản lý dự án về các hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện, truyền động điện tự động
4.4. Thiết kế được các hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện, truyền động điện tự động
4.5. Triển khai và quản lý được các dự án hệ thống điện loại nhỏ, mạng cung cấp điện kết hợp được với năng lượng tái tạo có xét đến vấn đề tiết kiệm năng lượng, các hệ thống truyền động điện tự động.
4.6. Vận hành và triển khai các quy trình vận hành hệ thống điện, mạng cung cấp điện, các hệ thống truyền động điện

Thông tin chi tiết về Chương trình/Kế hoạch đào tạo, tóm tắt nội dung các môn học có trong file đính kèm TẠI ĐÂY.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0836107961

E-mail: feee@hcmute.edu.vn