Website views:

web counter

Tác giả :

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là phấn đấu trở thành khoa được công nhận là xuất xắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ kỹ Thuật Điện - Điện tử, Điện tử - Truyền thông, Điều khiển - Tự động hoá và Kỹ thuật Máy tính trong khối các trường đại học kỹ thuật và sư phạm kỹ thuật ở Việt Nam và từng bước vươn đến tầm khu vực và quốc tế.

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là tạo cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất để sinh viên giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện tử - Truyền thông, Điều khiển - Tự động hoá và Kỹ thuật Máy tính, đồng thời gắn liền giảng dạy và học tập với thực tiễn, với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập thế giới. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0836107961

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:204,740

Tổng truy cập:2,712,411