Website views:

web counter

Tác giả :
Sơ đồ tổ chức nhân sự của Ban chủ nhiệm Khoa Điện-Điện Tử (Văn phòng tại Tầng trệt - Khu D).

Email:

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm: tamnm@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Trương Đình Nhơn: nhontd@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Lê Chí Kiên: kienlc@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Lê Mỹ Hà: halm@hcmute.edu.vn

===============================================================

Sơ đồ tổ chức Trưởng Bộ môn và Ngành đào tạo (Văn phòng tại Tầng trệt - Khu C).

Email:

TS. Nguyễn Ngọc Âu: ngocau@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Lưỡng: luongnt@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Trương Việt Anh: anhtv@hcmute.edu.vn

TS. Vũ Văn Phong: phongvv@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải: nthai@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Phan Văn Ca: capv@hcmute.edu.vn

=====================================================================================

Thư ký Khoa:

1. Đỗ Thị Bích Ngân: ngandtb@hcmute.edu.vn

2. Đặng Thị Mỹ Hòe: myhoe@hcmute.edu.vn

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0836107961

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:204,698

Tổng truy cập:2,712,369