Website views:

web counter

Tác giả :
Labs of Faculty of Electrical and Electronics Engineering

Nhà
Building

STT

No.

Thông Tin Phòng Thí Nghiệm

Lab Information

Thông Tin Giảng Viên Quản Lý

Lab Manager Contacts

Phòng

Room

Tên Phòng TN

Lab Name

Giảng Viên

Lab Manager

Số Điện Thoại

Phone Number

Tầng 5 Nhà D

 5th floor -  Building D

1

D501A, B

Vi X Lý

ThS. Trương Ngọc Anh

0902.680.065

Microprocessor

2

D502A

Phòng Nghiên Cứu, Đồ Án Cho Sinh  Viên

ThS. Nguyễn Tấn Đời

0983.222.159

Research – Project Lab For Students

3

D502B

Trang Bị Điện – Khí nén

ThS. Nguyễn Tấn Đời

0983.222.159

Electrical – Pneumatic  Equipment

4

D503

Vi Xử Lý

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

0909.960.000

Microprocessor

5

D504A, B

Điện Tử Công Suất

ThS. Phạm Hữu Thái

0985.935.569

Power Electronics

6

D505

Điện Tử Công Suất

ThS. Hoàng Ngọc Văn

0903.776.424

Power Electronics

Tầng 4 Nhà D

4th floor -  Building D

7

D401

Vi xử lý Nâng Cao

ThS. Phan Vân Hoàn

0985.421.353

Advanced  Microprocessor

8

D402A, B

Thiết Kế IC

ThS. Nguyễn Đình Phú

0903.982.443

IC Design

9

D403A, B

Kỹ Thuật Số

ThS. Nguyễn Trường Duy

0937.933.298

Digital Systems

10

D404A, B

Kỹ Thuật Số

ThS. Nguyễn Duy Thảo

0913.134.406

Digital Systems

11

D405

Điện Tử Công Suất Nâng Cao

ThS. Đỗ Đức Trí

0903.666.073

Advanced Power Electronics

Tầng 3 Nhà D

3rd  floor -  Building D

12

D301A, B

Đo Lường Điện và Cảm Biến

ThS. Trương Văn Hiền

0903.144.825

Electrical & Sensor Measurements

13

D302A, B

Điện Tử

ThS. Bùi Thị Tuyết Đan

0933.474.908

 

Electronic  Devices & Circuits

14

D303A, B

Điện Tử

ThS. Phù Thị Ngọc Hiếu

0907.923.963

 

Electronic  Devices & Circuits

15

D304A

Mạng Máy Tính

ThS. Lê Minh

0978.446.916

PC Networks

16

D304B

Hệ Thống Nhúng

ThS. Huỳnh Hoàng Hà

0392.796.200

Embedded Systems

17

D305

Thiết kế  VLSI/ASIC

ThS. Trương Quang Phúc

0917.731.988

VLSI/ASIC Design

Tầng 2 Nhà D

2nd  floor -  Building D

18

D201

Máy Điện

ThS. Lê Hoàng Lâm

0949.253.277

Electrical Machines

19

D202A

Xử Lý Tín Hiệu và Hình Ảnh

ThS. Lê Minh Thành

0908.352.494

Signal & Image Processing

20

D202B

Hệ Thống Viễn Thông

ThS. Đặng Phước Hải Trang

0909.913.376

Communication Systems

21

D203A

Tự Động Hóa Siemens

ThS. Nguyễn Tử Đức

0908.550.450

Siemens Automation

22

D203B

Tự Động Hóa ABB

ThS. Nguyễn Tử Đức

0908.550.450

ABB Automation

23

D204A

Tự Động Hóa Omron

TS. Nguyễn Phan Thanh

0907.489.309

Omron Automation

24

D204B

Truyền Động Điện và Điều Khiển

TS. Nguyễn Phan Thanh

0907.489.309

Electric Drives  & Controls

25

D205

Tự Động Hóa Panasonic

KS. Nguyễn Thị Yến Tuyết

0909.354.053

Panasonic Automation

T.1- Nhà D

1st floor Build. D

26

D101

Tự Động Hóa Rockwell

ThS. Tạ Văn Phương

0908.248.231

Rockwell Automation

Tấng  3 Nhà C

3rd  floor -  Building C

27

C301

Mô Phỏng Bằng Phần Mềm ETAP

TS. Nguyễn Nhân Bổn

0903.871443

ETAP Power Lab

28

C306A

Thiết Bị Y Tế

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

0906.738.806

Medical Machine

29

C306B

Xử Lý Tín Hiệu Y Sinh

ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa

0901.788.455

Biosignal Processing

Tấng 2 Nhà C

2nd  floor -  Building C

30

C201

Năng Lượng Tái Tạo và Hệ Thống Điện

TS. Trần Quang Thọ

0987.634.085

Renewable Energy &
Power Systems

31

C202

Cung Cấp Điện

ThS. Lê Trọng Nghĩa

0813.310.460

Power Supply

32

C203A

Truyền Động Điện và Điều Khiển

ThS. Lê Thanh Lâm

0988.922.597

Electric Drives  & Controls

33

C203B

Điện Cơ Bản

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

0913.609.224

Basic Electrical Engineering

34

C204A, B

Điện Cơ Bản

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

0913.609.224

Basic Electrical Engineering

35

C205A

Hệ Thống Điều Khiển Tự Động

ThS. Nguyễn Phong Lưu

0918.119.083

Automatic Control System

36

C205B

Thí Nghiệm Robot

TS. Nguyễn Văn Thái

0902.807.576

Robotics

37

C206A

Xử Lý Ảnh Y Sinh

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

0906.738.806

Bioimage Processing

38

C206B

Thiết Kế Mạch Điện Tử Y Sinh

ThS. Võ Đức Dũng

0903.619.314

Bioelectronics Design

Tầng 1 Nhà C

1st floor–Building. C

39

C101

Trung Tâm Đào Tạo GE - UTE

TS. Nguyễn Ngọc Âu

 

0983.791.929

GE – UTE Training Center

40

C102

Nghiên Cứu Hệ Thống Thông Minh

TS. Lê Mỹ Hà

0938.811.201

Intelligent Systems

41

C103A

Máy Điện

ThS. Lê Hoàng Lâm

0949.253.277

Electrical Machines

42

C103B

Máy Điện

ThS. Trần Đức Lợi

0982.990.790

Electrical Machines

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013 - Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE),
Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84-28) 38960985, (+84-28) 38972455, Hotline: 0836107961  -   E-mail: feee@hcmute.edu.vn