Tác giả :


 STT Tiêu chuẩn  Người Biên Soạn  Tiêu chuẩn Người Đánh Giá
 1  Tiêu chuẩn 1  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 1
 Nguyễn Thanh Thủy      
 2  Tiêu chuẩn 2  Nguyễn Thị Mi Sa  Tiêu chuẩn 2  Nguyễn Khánh Sơn
 3  Tiêu chuẩn 3  Lê Thanh Lâm  Tiêu chuẩn 3  Nguyễn Tiến Dũng
 4  Tiêu chuẩn 4  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 4  Ngô Văn Thuyên
 5  Tiêu chuẩn 5  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 5  Ngô Văn Thuyên
 6  Tiêu chuẩn 6  Nguyễn Thị Mi Sa  Tiêu chuẩn 6  Đặng Trường Sơn
 7  Tiêu chuẩn 7  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 7  Đặng Trường Sơn
 8  Tiêu chuẩn 8  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 8  Nguyễn Tiến Dũng
 9  Tiêu chuẩn 9  Lê Thanh Lâm  Tiêu chuẩn 9  Ngô Văn Thuyên
 10  Tiêu chuẩn 10  Lê Thanh Lâm  Tiêu chuẩn 10  Đặng Trường Sơn
 11  Tiêu chuẩn 11  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 11  Ngô Văn Thuyên
 12  Tiêu chuẩn 12  Nguyễn Thị Mi Sa  Tiêu chuẩn 12  Đặng Trường Sơn
 13  Tiêu chuẩn 13  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 13  Phan Thị Thu Thủy
 14  Tiêu chuẩn 14  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 14   Đặng Trường Sơn
 15  Tiêu chuẩn 15  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 15  Phan Thị Thu Thủy
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:119,311

Tổng truy cập:1,160,328