Tác giả :


 STT Tiêu chuẩn  Người Biên Soạn  Tiêu chuẩn Người Đánh Giá
 1 Tiêu chuẩn 1  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 1  Nguyễn Tiến Dũng
 2 Tiêu chuẩn 2  Nguyễn Thị Mi Sa  Tiêu chuẩn 2  Nguyễn Tiến Dũng
 3 Tiêu chuẩn 3  Lê Thanh Lâm  Tiêu chuẩn 3  Nguyễn Tiến Dũng
 4 Tiêu chuẩn 4  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 4  Ngô Văn Thuyên
 5 Tiêu chuẩn 5  Lê Tấn Thanh Tùng  Tiêu chuẩn 5  Ngô Văn Thuyên
 6 Tiêu chuẩn 6  Nguyễn Thị Mi Sa
 Tiêu chuẩn 6  Đặng Trường Sơn
 7 Tiêu chuẩn 7  Huỳnh Hoàng Hà  Tiêu chuẩn 7  Đặng Trường Sơn
 8 Tiêu chuẩn 8  Nguyễn Vi Đô  Tiêu chuẩn 8  Nguyễn Tiến Dũng
 9 Tiêu chuẩn 9  Lê Thanh Lâm
 Tiêu chuẩn 9  Ngô Văn Thuyên
 10 Tiêu chuẩn 10
 Lê Thanh Lâm
 Tiêu chuẩn 10  Đặng Trường Sơn
 11 Tiêu chuẩn 11  Lê Trọng Nghĩa
 Tiêu chuẩn 11  Ngô Văn Thuyên
 12 Tiêu chuẩn 12
 Nguyễn Thới  Tiêu chuẩn 12  Đặng Trường Sơn
 13 Tiêu chuẩn 13  Phạm Tỷ Phú  Tiêu chuẩn 13  Phan Thị Thu Thủy
 14 Tiêu chuẩn 14  Lê Trọng Nghĩa  Tiêu chuẩn 14   Ngô Văn Thuyên
 15 Tiêu chuẩn 15  Phạm Tỷ Phú  Tiêu chuẩn 15  Phan Thị Thu Thủy
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,462

Tổng truy cập:1,284,459