Tác giả :
Labs of Faculty of Electrical and Electronics Engineering

Building

No.

Information

Person in charge

Room

LAB Name

Name

Telephone

5th Floor,
D Building

1

D501A, B

VI XỬ LÝ 1, 2

TRƯƠNG NGỌC ANH

0902.680.065

MICROPROCESSOR 1, 2

2

D502A

PHÒNG NGHIÊN CỨU, ĐỒ ÁN SINH VIÊN

NGUYỄN TẤN ĐỜI

0983.222.159

RESEARCH – PROJECTS LAB FOR STUDENTS

3

D502B

TRANG BỊ ĐIỆN

NGUYỄN TẤN ĐỜI

0983.222.159

ELECTRICAL  EQUIPMENT

4

D503

VI XỬ LÝ 3

NGUYỄN VĂN HIỆP

0909.960.000

MICROPROCESSOR 3

5

D504A, B

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1, 2

PHẠM HỮU THÁI

0985.935.569

POWER ELECTRONICS 1, 2

6

D505

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 3

HOÀNG NGỌC VĂN

0903.776.424

POWER ELECTRONICS 3

4th Floor, 
D Building

7

D401

VI XỬ LÝ NÂNG CAO

PHAN VÂN HOÀN

0985.421.353

ADVANCED MICROPROCESSOR

8

D402A, B

THIẾT KẾ IC1. 2

NGUYỄN ĐÌNH PHÚ

0903.982.443

IC DESIGN 1, 2

9

D403A, B

KỸ THUẬT SỐ 1, 2

NGUYỄN TRƯỜNG DUY

0937.933.298

DIGITAL SYSTEM S 1, 2

10

D404A, B

KỸ THUẬT SỐ 3, 4

NGUYỄN DUY THẢO

0913.134.406

DIGITAL SYSTEM S 3, 4

11

D405

ĐIỆN TỬ CS NÂNG CAO

ĐỖ ĐỨC TRÍ

0903.666.073

ADVANCED POWER ELECTRONICS

3rd Floor, 
D Building

12

D301A, B

ĐO LƯỜNG ĐIỆN 1, 2

TRƯƠNG VĂN HIỀN

0903.144.825

ELECTRICAL MEASUREMENTS 1, 2

13

D302A, B

ĐIỆN TỬ 1, 2

BÙI THỊ TUYẾT ĐAN

0933.474.908

 

ELECTRONIC  DEVICES & CIRCUITS 1, 2

14

D303A, B

ĐIỆN TỬ 3, 4

PHÙ THỊ NGỌC HIẾU

0907.923.963

 

ELECTRONIC  DEVICES & CIRCUITS 3, 4

15

D304A

MẠNG MÁY TÍNH

LÊ MINH

0978.446.916

PC NETWORKS

16

D304B

HỆ THỐNG NHÚNG

LÊ MINH

0978.446.916

EMBEDDED SYSTEMS LAB

17

D305

THIẾT KẾ VLSI/ASIC

HUỲNH HOÀNG HÀ

0169.279.6200

VLSI/ASIC DESIGN

 

18

D201

MÁY ĐIỆN 1

LÊ HOÀNG LÂM

0949.253.277

ELECTRICAL MACHINES 1

2nd Floor, 
D Building

19

D202A

XỨ LÝ TÍN HIỆU VÀ HÌNH ẢNH

LÊ MINH THÀNH

0908.352.494

SIGNAL & IMAGE PROCESSING

20

D202B

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

ĐẶNG PHƯỚC HẢI TRANG

0909.913.376

COMMUNICATION SYSTEMS

21

D203A

TỰ ĐỘNG HÓA SIEMENS

NGUYỄN TỬ ĐỨC

0908.550.450

SIEMENS AUTOMATION

22

D203B

TỰ ĐỘNG HÓA ABB

NGUYỄN TỬ ĐỨC

0908.550.450

ABB AUTOMATION

23

D204A

TỰ ĐỘNG HÓA OMRON

LƯU VĂN QUANG

0918.202.408

OMRON AUTOMATION

24

D204B

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1

LƯU VĂN QUANG

0918.202.408

ELECTRIC DRIVES & CONTROLS 1

25

D205

TỰ ĐỘNG HÓA PANASONIC

NGUYỄN TẤN ĐỜI

0983.222.159

PANASONIC AUTOMATION

1st Floor, 
D Building

26

D101

TỰ ĐỘNG HÓA ROCKWELL

TRƯƠNG ĐÌNH NHƠN

0903.675.119

ROCKWELL AUTOMATION

2nd Floor, 
C Building

27

C201

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

HỆ THỐNG ĐIỆN

TRẦN QUANG THỌ

0987.634.085

RENEWABLE ENERGY &
POWER SYSTEM
S

28

C202

CUNG CẤP ĐIỆN

LÊ TRỌNG NGHĨA

0127.331.0460

POWER SUPPLY LAB

29

C203A

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

ĐIỀU KHIỂN 2

LÊ THANH LÂM

0988.922.597

ELECTRIC DRIVES & CONTROLS 2

30

C203B

ĐIỆN CƠ BẢN 1

NGUYỄN NGỌC HÙNG

0913.609.224

BASIC ELECTRICAL

ENGINEERING 1

31

C204A, B

ĐIỆN CƠ BẢN 2, 3

NGUYỄN NGỌC HÙNG

0913.609.224

BASIC ELECTRICAL

ENGINEERING 2, 3

32

C205B

THÍ NGHIỆM ROBOT

NGUYỄN VĂN THÁI

0902.807.576

ROBOTICS

33

C205A

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TĐ

NGUYỄN PHONG LƯU

0918.119.083

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM

1st Floor, 
C Building

 

 

34

C101

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GE - UTE

NGUYỄN NGỌC ÂU

 

0983.791.929

GE – UTE TRAINING CENTER

35

C102

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG MINH

LÊ MỸ HÀ

0938.811.201

INTELLIGENT SYSTEMS LAB

36

C103A

MÁY ĐIỆN 2

LÊ HOÀNG LÂM

0949.253.277

ELECTRICAL MACHINES 2

37

C103B

MÁY ĐIỆN 3

TRẦN ĐỨC LỢI

0982.990.790

ELECTRICAL MACHINES 3

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013 - Faculty of Electrical and Electronics Engineering (FEEE),
Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84-28) 38960985, (+84-28) 38972455, Hotline: 0911-492-007  -   E-mail: feee@hcmute.edu.vn