Tác giả :
Cuốn SỔ TAY SINH VIÊN đặc trưng Khoa Điện-Điện Tử bao gồm 3 phần:

- Phần 1: Giới thiệu về Khoa, các CTĐT của Khoa (Part 1: Introduction to FEEE and Programs)

- Phần 2: Chương trình đào tạo chi tiết và Chuẩn đầu ra của các ngành (Part 2: Curriculum and Outcomes)

- Phần 3: Các câu hỏi thường gặp, các thông tin, quy chế, quy định... (Part 3: Frequency Questions and Answers, Regulations, Information)

Cuốn Sổ tay được ra đời với mong muốn có thêm kênh thông tin để sinh viên và giảng viên dễ tra cứu chương trình đào tạo, công bố rộng rãi CTĐT, CĐR để các thành phần liên quan đánh giá, phản hồi về CTĐT.

DOWNLOAD THIS FEEE STUDENT HANDBOOK HERE. (Updated 10/2017)

Sổ tay sinh viên dùng chung cho toàn trường HCMUTE cập nhật 2018 xem TẠI ĐÂY.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:165,004

Tổng truy cập:2,146,858