Tác giả :

Bộ môn Điện Tử Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông và Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính trong HK 1 NH 2014-2015 như sau:

1      Hướng dẫn thực hiện

-       Mỗi sinh viên đăng ký thực hiện đề tài KLTN sẽ chịu sự hướng dẫn và giám sát của một giảng viên hướng dẫn (GVHD) trong suốt quá trình thực hiện đề tài. (Danh sách sinh viên đăng ký và GVHD xem trong danh sách đính kèm).

-       Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận đề tài. Thời gian sinh viên liên hệ GVHD nhận đề tài: 22/09/2014 - 27/09/2014. Quá thời hạn trên BM sẽ không xem xét giải quyết.

-       Các KLTN sẽ được đánh giá bởi các GV phản biện do BM phân công và bảo vệ trước hội đồng chấm KLTN do Bộ Môn tổ chức vào cuối học kỳ.

-       Các biểu mẫu và quy định thực hiện KLTN được thông báo trên Website bộ môn: http://ece.hcmute.edu.vn

2      Các quy định khác

A.    Quy định về đạo văn

Trước khi thực hiện KLTN sinh viên phải đọc kỹ các quy định về đạo văn được công bố trên Website của bộ môn Điện Tử - Viễn Thông. Các trường hợp vi phạm về đạo văn hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ đề tài của người khác sẽ bị xử lý theo quy định của bộ môn Điện Tử Viễn Thông.

B.     Quy định về điểm chuyên cần

Để đảm bảo chất lượng KLTN, sinh viên phải gặp mặt GVHD mỗi tuần một lần để GV hướng dẫn và giám sát tiến độ thực hiện. GVHD công bố lịch hướng dẫn sinh viên trên website bộ môn và thực hiện công tác điểm danh sinh viên hàng tuần.

Sinh viên vắng mặt sẽ bị trừ 0.25đ cho mỗi buổi vắng. Sinh viên vắng quá 4 buổi sẽ bị cấm bảo vệ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

DANH SÁCH CÂU HỎI TƯ VẤN

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn