• Tổ chức - Nhân sự

  Năm 2001 Khoa Công nghệ Thông tin được chính thức thành lập trên cơ sở Trung tâm tin học. Chức năng hoạt động của Khoa được tách ra khỏi Trung tâm. Khoa tập trung vào việc đào tạo kỹ sư CNTT còn Trung tâm hoạt động ngoài giờ với chức năng đào tạo tin học ứng dụng cho tất cả mọi đối tượng có nhu cầu. Tuy nhiên Khoa và Trung tâm vẫn có chung cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

 • Khoa Công nghệ Thông tin

  Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) được hình thành từ năm 1990 với tên gọi ban đầu là Trung tâm tin học (TTTH) với nhiệm vụ đào tạo và triển khai các ứng dụng tin học. Ngoài ra, Trung tâm còn giữ vai trò như một bộ môn, thực hiện giảng dạy môn tin học cho sinh viên toàn trường, kể cả sinh viên các lớp đại học mở rộng tại các địa phương.

 • Giảng viên và cán bộ

  Khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm luôn đẩy mạnh chất lượng đào tạo của hai ngành CNTP và CNKTMT. Triển khai kế hoạch đào tạo cho 2 ngành CNTP và CNKTMT theo chương trình đào tạo mới 150TC (theo hướng tiếp cận CDIO).

 • Cơ sở vật chất

  Ngày nay Khoa học kỹ thuật và Công nghệ phát triển rất nhanh ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, đặc biệt phải nói đến các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, vật liệu, y học và hóa học đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ít phục vụ cho con người, làm cho cuộc sống ngày càng an toàn và hiện đại hơn.

 • Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm

  Ngày nay Khoa học kỹ thuật và Công nghệ phát triển rất nhanh ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, đặc biệt phải nói đến các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, vật liệu, y học và hóa học đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ít phục vụ cho con người, làm cho cuộc sống ngày càng an toàn và hiện đại hơn.


INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn