Tác giả :
LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

22/8/2016

Sáng

-    Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,… (SV các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông,CN kỹ thuật điện, điện tử, CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa).

7h30 11h30

-    Phòng Quản trị CSVC

-    Khoa Điện Điện tử  (T. Huân – 0909437522)

-    SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

-    Phòng Quản trị CSVC phân công.

Chiều

-      Lao động xây dựng trường, khoa/TT; trồng cây lưu niệm,…(SV các ngành: CN kỹ thuật máy tính, CN kỹ thuật điện tử, truyền thông – hệ liên thông, CN kỹ thuật điện, điện tử - hệ liên thông.

13h00 17h00

-    Phòng Quản trị CSVC

-    Khoa Điện Điện tử  (T. Huân – 0909437522)

-    SV tập trung tại sân phía trước TT Việt-Đức

-    Phòng Quản trị CSVC phân công.

Thứ ba

23/8/2016

Chiều

-    Học tập, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

-    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

-    Luật Giáo dục đại học;

-    Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2016; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.

13h00 15h00

-    Khoa Lý luận chính trị

-   Khoa Điện Điện tử   (T. Huân – 0909 437 522)

-  KĐĐ (180): C501

-  ĐKC (180): C502

-  ĐTĐ (120) & KĐĐ-LT (50): C503

-  KMT (80) & KYS (50) & ĐKC-LT (50): C504

Thứ tư

24/8/2016

Cả ngày

-    Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

-    Giới thiệu về phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của khoa; về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

7h30 11h30

13h00 17h00

Khoa Điện Điện tử

(T. Huân – 0909 437 522)

-  KĐĐ (180): C401

-  ĐKC (180): C402

-  ĐTĐ (120): C403

-  KĐĐ-LT (50) & ĐKC-LT (50):): C404

-  KMT (80): C405

-  KYS (50): C406

Thứ năm

03/9/2015

Cả ngày

-    Tổ chức tham quan, giao lưu và các vấn đề khác do khoa quy định;

Cả ngày

Khoa Điện Điện tử

(T. Huân – 0909 437 522)

Khoa quyết định

Thứ sáu

26/8/2016

Chiều

-      Ngày hội Tân sinh viên Khóa 2016;

-      Lãnh đạo trường gặp mặt SV khóa 2016;

-      Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của Ngành và của Nhà trường.

13h00 17h00

18h00 21h00

-    Đoàn TN- Hội SV trường

-    TT Dịch vụ SV

-    Phòng TS&CTSV

SV tập trung tại Sân vận động trường theo khu vực của Khoa.

Thứ bảy

27/8/2016

Cả ngày

-      Tổ chức ngày hội đón Tân SV khóa 2016 và định hướng nghề nghiệp

7h30 11h30

13h00 17h00

Khoa Điện Điện tử

(T. Huân – 0909 437 522)

SV tập trung tại trước Văn phòng Khoa (Khu D)LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 CÁC KHÓA TRƯỚC 2016, Ngày 22/8/2016

TT

LỚP

SĨ SỐ

PHÒNG

Thời gian

1       

Các khóa kéo dài

150

C401

7h30 – 9h30

2       

129410A

21

3     

129420A

12

4     

12942CTU

3

5     

131191

35

C402

7h30 – 9h30

6     

13141DT1

87

C403

7h30 – 9h30

7     

13141DT2

73

9h30 – 11h30

8     

13141DT3

47

9     

13141VT1

60

C404

7h30 – 9h30

10  

13141VT2

43

11  

131421

88

9h30 – 11h30

12  

131422

96

C405

7h30 – 9h30

13  

131423

86

9h30 – 11h30

14  

131511

62

C406

7h30 – 9h30

15  

131512

38

16  

13941DT

16

C401

7h30 – 9h30

17  

13941VT

19

18  

139420

30

19  

141190

57

C402

7h30 – 9h30

20  

14141DT1

65

C301

7h30 – 9h30

21  

14141DT2

66

9h30 – 11h30

22  

14141DT3

42

23  

14141VT1

58

C302

7h30 – 9h30

24  

14141VT2

57

25  

141421

86

9h30 – 11h30

26  

141422

87

C303

7h30 – 9h30

27  

141423

87

9h30 – 11h30

28  

141424

43

29  

141511

48

C406

9h30 – 11h30

30  

141512

47

31  

14341 + 14342

4

C304

7h30 – 9h30

32  

14941DT+VT

38

C401

9h30 – 11h30

33  

149420

37

34  

151191

48

C402

9h30 – 11h30

35  

151192

48

36  

151411

90

C305

7h30 – 9h30

37  

151412

64

9h30 – 11h30

38  

151413

65

39  

151421

83

C306

9h30 – 11h30

40  

151422

85

7h30 – 9h30

41  

151423

63

42  

151511

77

C206

7h30 – 9h30

43  

151512

73

9h30 – 11h30

44  

153410

40

C304

7h30 – 9h30

45  

153420

53

46  

159410

24

C401

9h30 – 11h30

47  

159420

31

2.632

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:126,353

Tổng truy cập:1,388,026