×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

Tác giả :
TT Giảng Viên BM Điện Tử Công Nghiệp Học Hàm/ Email
Học Vị
1 Phan Vân Hoàn X Thạc sỹ mrphanvanhoan@gmail.com
2 Phạm Tỷ Phú X thạc sỹ phupt@hcmute.edu.vn
3 Lê Mỹ Hà   Tiến sĩ halm@hcmute.edu.vn
4 Nguyễn Duy Thảo X Thạc sỹ ngduythao76@gmail.com
5 Trương Ngọc Sơn   Tiến Sỹ sontn@hcmute.edu.vn
6 Nguyễn Mạnh Hùng X Tiến Sỹ hungnm@hcmute.edu.vn
7 Nguyễn Trường Duy X Thạc sỹ duynt@hcmute.edu.vn
8 Võ Đức Dũng X Thạc sỹ dungvd@hcmute.edu.vn
9 Trương Ngọc Anh X Thạc sĩ anhtn@hcmute.edu.vn
10 Trương Đình Nhơn   Tiến sĩ nhontd@hcmute.edu.vn
11 Trần Văn Sỹ   Thạc sĩ sytv@hcmute.edu.vn
12 Nguyễn Tấn Đời   Thạc sĩ doint@hcmute.edu.vn
13 Nguyễn Minh Tâm   Tiến sĩ tamnm@hcmute.edu.vn
14 Tạ Văn Phương   Thạc sĩ phuongtv@hcmute.edu.vn
15 Nguyễn Văn Thái   Tiến sĩ nguyenvanthai@hcmute.edu.vn
16 Nguyễn Thanh Tâm   Thạc sĩ nttam@hcmiu.edu.vn
17 Nguyễn Việt Hùng   Thạc sỹ nguyenhung229@yahoo.com.vn
18 Nguyễn Ngô Lâm   Thạc sĩ lamnn@hcmute.edu.vn
19 Ngô Bá Việt   Thạc sĩ ngobaviet@gmail.com
20 Nguyễn Thị Lưỡng   TIẾN SĨ luongnt@hcmute.edu.vn
21 Nguyễn Thanh Nghĩa   Thạc sĩ ntnghiahcmute@gmail.com
22 Đỗ Đức Trí   Thạc sỹ doductri2000@yahoo.com
23 Trần Văn Sỹ   Thạc sĩ sytv@hcmute.edu.vn
24 Nguyễn Thới   Thạc sĩ thoinguyen@hcmute.edu.vn
25 Nguyễn Thanh Hải x Tiến sĩ nthai@hcmute.edu.vn
26 Nguyễn Đình Phú x GVC. Ths phu_nd@yahoo.com
27 Hà A Thồi x GV  haathoi11@yahoo.com
28 Nguyễn Thanh Bình x Thạc sĩ binhnt@hcmute.edu.vn
29 Hoàng Ngọc Văn   GVC. Ths vanhn@hcmute.edu.vn
30 Trần Thanh Mai   GVC. Ths maihung229@yahoo.com.vn
31 Nguyễn Văn Hiệp   Thạc sĩ thewind030282@gmail.com
32 Ngô Văn Thuyên   Tiến sĩ thuyennv@hcmute.edu.vn
33 Quách Thanh Hải   Tiến sĩ haiqt@hcmute.edu.vn
35 Nguyễn Thanh Giàu   Thạc sĩ thanhgiauspk@gmail.com 
36 Trần Thu Hà   PGS, TS. tranthuha2000@yahoo.com
30 Nguyễn Minh Thành   Thạc sĩ thanhnm@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:119,304

Tổng truy cập:1,160,321