Tác giả :
Đáp án các môn thi lý thuyết trong học kỳ I năm học 2014-2015

Stt

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Ngày công bố

1

 22/12/2014

 Kiểm Toán và Tiết Kiệm Điện Năng

 1245170

22/12/2014 

2

 22/12/2014

 An Toàn Điện - Đề 1

 ELSA320245

 22/12/2014 

3

  22/12/2014

 An Toàn Điện - Đề 2

 ELSA320245

 22/12/2014 

4

 25/12/2014

 Hệ Thống Kiểm Soát An ninh, An toàn

 

 25/12/2014

5

26/12/2014

 Cung cấp điện

ELPS330345 

29/12/2014 

6

 22/12/2014

Truyền động điện tự động ELDR330545
27/12/2014
7 27/12/2014 Truyền động điện 1145050

29/12/2014 

8

 29/12/2014

 Ứng dụng Matlab trong KTD

1245090 

30/12/2014 

9

 09/01/2015

 An Toàn Điện

ELSA320245 

 09/01/2014

10

 15/01/2015

 Cung cấp điện

 1245040

 15/01/2014

11

 25/12/2014

 Bảo vệ và tự động hóa công nghiệp

1245080 

25/12/201 4

12

 05/01/2015

 Hệ thống ATS

 1245175

05/01/2015 

13

29/12/2014 

 Bảo vệ và tự động hóa công nghiệp

RPAE320745 

31/12/2014 

14

31/12/2014 

 Hệ thống điều khiển và giám sát

SCDA420946 

31/12/2014 

15

31/12/2014 

 Chuyên đề cung cấp điện

 1245060

05/01/2015 

16

 15/01/2015

 KT Chiếu sáng Dân dụng & CN

 1245120

17/01/2015

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:112,426

Tổng truy cập:1,343,958