Tác giả :
Đáp án các môn thi lý thuyết trong học kỳ I năm học 2016-2017
         

 
   Mạch điện   16/6/2017 
 3
4  Kỹ Thuật Điện CLC

Stt

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Ngày công bố

1

24/12/2014

 Mạch điện

ELCI140144

 27/12/2014

2

24/12/2014

 Máy điện 1

1144071

27/12/2014

3

25/12/2014

Máy điện đặc biệt

1144080

27/12/2014

4

 26/12/2014

 Khí Cụ Điện

1144150 

28/12/2014 

5

 25/12/2014

 Máy điện 2

 1144072

28/12/2014

6

26/12/2014

 Đo lường điện & thiết bị đo

 EMIN330244

29/12/2014

7

 23/12/2014

 Vat lieu dien dien tu

EEMA 320544 

30/12/2014 

8

16/1/2015 

 TRUONG DIEN TU

ELFI 220344 

 17/1/2015

9

14/1/2015 

 khi cu dien

ELIN320444 

18/1/2015 

10

14/1/2015 

 TTSCMD

1244010 

18/1/2015 

11

10/6/2015 

 MÁYĐIÊN2

1144072 

11/6/2015 

12

8/6/2015 

 VẬT LIỆU ĐIỆN ĐIỆN TỬ

EEMA220544 

11/6/2015 

13

11/6/2015 

 KHÍ CỤ ĐIỆN

ELIN320444 

16/6/2015 

14

10/6/2015

Kỹ Thuật Điện 1144010 19/6/2015

15

 24/6/2015

 MẠCH ĐIỆN

 ELCI140144

22/6/2015 

16

24/6/2015 

 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

ELFI220344 

 25/6/2015

17
18

 26/6/2015

 Đo lường điện & thiết bị đo

EMIN330244

28/6/2015
19  20/8/2015  Kỹ thuật điện  ELEN232044  13/8/2015

20

 31/12/2015

 Máy điện đặc biệt

SEMA321644 

1/1/2016 

21

7/1/2016 

 Mạch điện

ELCI 140144 

9/1/2016 

22

 12/01/2016

 Đo lường điện & thiết bị đo

EMIN330244  

15/01/2016 

23

 12/01/2016

 Đo lường điện & thiết bị đo

EMIN230244

 15/01/2016

24

5/1/2016

 TRUONG DIEN TU

ELFI220344

8/1/2016

25

13/1/2016 

 Thiết bị điện

ELEQ220944 

15/1/2016 

26  23/12/2015  Kỹ thuật điện  ELEN232044  26/12/2015

27

 22/12/2015

 Khí Cụ Điện - Máy Điện

 EMAP240944

 25/12/2015

 28 1/6/2016  TRUONG DIEN TU  ELFI 220344
 1/6/2016
29 30/5/2016  Máy Điện  ELMA340344 1/6/2016
30 30/5/2016  Máy Điện - Khí Cụ Điện  EMAP240944 2/6/2016
31 30/5/2016  Đo lường điện & thiết bị đo EMIN30244 2/6/2016 
 32  7/6/2016  Kỹ thuật điện ELEE220144  9/6/2016

 33 21/6/2016   Mạch điện ELCI140144   22/6/2016
34
10/08/2016
Đo Lường Điện và Thiết Bị Đo
 EMIN330244 17/08/2016
35  22 /06/2016  VẬT LIỆU ĐIỆN ĐIỆN TỬ EEMA 320544  1/7/2016 
36  07/07/2016   TÍNH TOÁN SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN EMCE 321744  11/07/2016 
 37 26/12/2016   Mạch điện  ELCI140144 28/12/2016 
 38 28/12/2016   Trường điện từ ELFI220344  30/12/2016
  39   28/12/2016   Khí Cụ Điện ELIN320444  30/12/2016 
40   3/01/2017  Đo lường điện & thiết bị đo  EMIN230244 5/01/2017 

 41 4/1/2017   Máy điện - Khí cụ điện EMAP240944  6/01/2017 
42   13/1/2017 Kỹ thuật điện  ELEN232044  14/1/2017 

43  3/6/2017   Máy điện ELMA340344   4/6/2017
 44 3/6/2017   Kỹ thuật điện ELEE220144  4/6/2017 
 45 29/5/2017   Đo lường điện & thiết bị đo EMIN330244  31/5/2017 
46     Mạch điện   16/6/2017 
 47   Kỹ thuật điện CLC ELEE220144 18/6/2017 
 48   Kỹ thuật điện    22/12/2017 
 49    Mạch điện   4/1/2018 
50     Kỹ thuật điện  ELEE220144 14/1/2018 
ELEE220144 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:105,688

Tổng truy cập:1,280,685