Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:        / TB  - ĐHSPKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 01   năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu AUN-QA trong sinh viên”

 


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM  đang triển khai thực hiện đánh giá ngoài 3 CTĐT Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử tại 3 Khoa CKM, CKĐ, Đ-ĐT theo tiêu chuẩn AUN – QA (Asean University Network - Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng mạng lưới các trường đại học trong hiệp hội quốc gia Đông Nam Á) vào năm 2015.

Đây là cơ hội để Nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ cũng như công tác hỗ trợ sinh viên.

Nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của nhà trường, CTĐT, các quy trình, quy định, quy chế, công tác hỗ trợ sinh viên, v.v. Nhà trường tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu AUN – QA trong sinh viên” như sau:

 1. Tên gọi: “ Tìm hiểu AUN-QA trong sinh viên”
 2. Đối tượng – số lượng tham gia: Sinh viên 3 ngành

-       Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

-       Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

-       Công nghệ Kỹ thuật  Điện – Điện tử

     Mỗi ngành có (tối thiểu) 200 SV tham dự bao gồm SV năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối, phân bố tương ứng mỗi khóa có (tối thiểu) 50 sinh viên tham dự.

 1. Đăng ký tham dự

-       Sinh viên đăng ký dự thi tại văn phòng Khoa CKM, CKĐ, Đ-ĐT từ ngày 15/1/2015 đến ngày 07/3/2015.

-       Hình thức thi chi tiết sẽ được thông báo trên website của phòng Đảm bảo Chất lượng http://qao.hcmute.edu.vn/  vào ngày 10/03/2014.

 1. Hình thức thi: 2 vòng

-       Vòng 1:  Thi trắc nghiệm

 • Thời gian làm bài trong vòng 60 phút
 • Mỗi Khoa chọn 20 sinh viên vào thi vòng 2

-       Vòng 2: Thi “Hái hoa dân chủ”

 1. Thời gian dự kiến

-       Vòng 1:  Thứ 7, ngày 14/3/2015

-       Vòng 2 : Thứ 7, ngày  4/4/2015

Tổng kết,  trao giải

 1. Nội dung thi

-       Sơ lược về bộ tiêu chuẩn AUN – QA ( Asean University Network – Quality Assurance).

-       Các quy định, quy chế, chính sách, hướng dẫn của nhà trường về hệ thống quản lý, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, phục vụ công đồng và xã hội v.v.

-       Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết của các ngành có sinh viên tham gia dự thi.

-       Các quy trình ISO liên quan đến sinh viên.

 1. Tài liệu tham khảo và nơi đăng tải: Trên website phòng Đảm bảo Chất lượng và website Khoa, websitte của nhà trường và các phòng ban liên quan.
  1. Website phòng Đảm bảo Chất lượng gồm:

-       Chính sách chất lượng; sổ tay chất lượng; chủ đề năm học

-       Sổ tay công tác sinh viên năm 2014.

-       Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của  trường ĐH Cần Thơ

-       Hệ thống quy trình của nhà trường trên trang website phòng ĐBCL/Quy trình/Quy trình hiện hành

-       Các hoạt động khảo sát sinh viên, sinh viên tốt nghiệp

-       Các văn bản hướng dẫn khác

 1. Website 3 Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

-       Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết của 3 ngành.

 1. Website của nhà trường và các phòng ban liên quan

-       Tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; sơ đồ tổ chức, quá trình phát triển v.v.

-       Các mảng hoạt động và công việc do các phòng ban phụ trách

 1. Cơ cấu giải thưởng: gồm 6 giải mỗi khoa

-            Một giải nhất: 300.000 đ

-            Hai giải nhì:    200.000 đ

-            Ba giải ba:      100.000 đ

Ngoài ra tất cả sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện năm học.

Nhà trường trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên. Sự tích cực hưởng ứng cuộc thi của các bạn sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường và CTĐT của các bạn đang theo học, rất mong các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

-   BGH (để phê duyệt);   

-   Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

-   Lưu VT,  ĐBCL.                                                                                


Xem thêm Thông báo v.v tham gia cuộc thi tìm hiểu AUN QA trong sinh viên của khoa Điện - Điện Tử

- Tài liệu cuộc thi:
http://qao.hcmute.edu.vn/ArticleId/c669e41d-305d-407b-b279-a4c65783f08b/tai-lieu-tham-khao-cuoc-thi-tim-hieu-aun
Bộ câu hỏi gợi ý cuộc thi AUN
Ngoài ra, nội dung thi còn có các phần đăng trên web Khoa ( CTĐT, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết) và thông tin về các phòng ban liên quan.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:222,797

Tổng truy cập:2,272,432