Tác giả :
Bộ môn Tự động điều khiển thông báo đến các sinh viên các nội dung như sau:

Thời gian đăng ký từ ngày 5/9/2016 đến ngày 17/9/2016.

1. Đăng ký làm Đồ án môn học 1 bổ sung theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUnMrq5JbQ-wLWJ65HaWdrDZHePhuuc7kZGaLpMVZ0v8law/viewform?usp=send_form

2. Đăng ký làm Đồ án môn học 2 bổ sung theo link sau:

https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSeTg1o0ByWJgJlT8s_wbPNFAOO6lM9hlXuNvKgcN_ikogVyKw/viewform

3. Đăng ký làm Đồ án môn học 3 bổ sung theo link sau:

https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSceA48LLtRFhArWawpXYkV-4k6143p0DTjAotUFSW28n4MZYA/viewform

4. Đăng ký Thực tập tốt nghiệp theo link sau:

https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSd49zlurDOM2DCWBo_on2wLQvgWq2RkokeFRUV2ocksS7hL_g/viewform
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:112,362

Tổng truy cập:1,343,894