Tác giả :
Đề tài khoa học cấp Bộ

Số TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày

nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Xây dựng mô hình Robot di động phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

Bộ giáo dục và đào tạo

B2009-22-37

5472/QĐ-BGDĐT 3/11/2011

Nghiệm thu ngày 29/12/2011

Tốt

2

Tính toán hiệu quả và nghiên cứu đề xuất những ứng dụng của từ thủy động lực

Bộ giáo dục và đào tạo

B2009-22-39

4409/QĐ-BGDĐT 26/9/2011

Nghiệm thu ngày 19/11/2011

Khá

3

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị hỗ trợ dạy và học thực hành sửa chữa tivi màu kiểm soát bằng máy tính

Bộ giáo dục và đào tạo

B2009-22-40

4210/QĐ-BGDĐT 15/9/2011

Nghiệm thu ngày 8/10/2011

Khá

4

Năng lượng sinh khối cho phát triển bền vững tại VN

Bộ giáo dục và đào tạo

B2008-22-24

1211/QĐ-BGDĐT 31/3/2010

Nghiệm thu ngày 18/4/2010

Khá

5

NC thuật toán điều khiển ổn định hệ thống cầu trục giao tiếp MT

Bộ giáo dục và đào tạo

B2008 – 22 – 27

3021/QĐ-BGDĐT 26/7/2010

Nghiệm thu ngày 21/8/2010

Đạt

6

NC và thiết kế hệ thống theo dõi và điều khiển các thông số trong quá trình sấy gỗ

Bộ giáo dục và đào tạo

B2008- 22-30

2987/QĐ-BGDĐT 23/7/2010

Nghiệm thu ngày 21/8/2010

Tốt

7

Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra chất lượng động cơ điện

Bộ giáo dục và đào tạo

B2006-22-05

8806 QĐ-BGDĐT 31/12/2008

Nghiệm thu ngày 15/2/2009

Đạt

8

Tính toán, thiết kế, chế tạo máy quấn dây tự động giao tiếp máy tính

Bộ giáo dục và đào tạo

B2006-22-06

5189/QĐ-BGDĐT 13/8/2008

Nghiệm thu ngày 28/9/2008

Tốt

9

Nghiên cứu giải pháp và thiết kế hệ thống quản lý thiết bị điện từ xa qua mạng điện lực

Bộ giáo dục và đào tạo

B2006-22 -12TĐ

6468/QĐ-BGDĐT 25/9/2008

Nghiệm thu ngày 16/10/2008

Khá

10

Nghiên cứu phát triển và thi công hệ thống thu phát hình vô tuyến nội bộ

Bộ giáo dục và đào tạo

B2005-22-07

8088 QĐ-BGDĐT 27/11/2008

Nghiệm thu ngày 03/01/2009

Đạt


Đề tài khoa học cấp cơ sở

Số TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Giải pháp ước lượng kênh truyền kết hợp triệt nhiễu ici cho tiêu chuẩn wimax di động

Cấp trường trọng điểm

T2013-03TĐ

77/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 4/12/2013

Nghiệm thu ngày 12/12/2013

Khá

2

Nghiên cứu hệ thống phát điện hiệu suất cao kết hợp từ thuỷ động lực và turbine khí

Cấp trường trọng điểm

T2013-07TĐ

75/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 4/12/2013

Nghiệm thu ngày 12/12/2013

Khá

3

Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống ước lượng kênh truyền cho tiêu chuẩn WIMAX di động

Cấp trường trọng điểm

T2012-01TĐ

23/QĐ-ĐHSPKT-QLKH

 

Nghiệm thu ngày 10/12/2012

Tốt

4

Xây dựng mô hình máy phát xung sét cải tiến

Cấp trường trọng điểm

T2012-02TĐ

25/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 5/12/2012

Nghiệm thu ngày 13/12/2012

Khá

5

Nghiên cứu, thiết kế và thi công bộ dò điểm công suất cực đại pin mặt trời

Cấp trường trọng điểm

T2012-03TĐ

05/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 26/11/2012

Nghiệm thu ngày 1/12/2012

Khá

6

Thiết kế tấm Bipolar cho pin nhiên liệu khí hydro công suất nhỏ

Cấp trường trọng điểm

T2012-04TĐ

90/QĐ-ĐHSPKT-QLKH

Nghiệm thu ngày 15/3/2013

Khá

7

Nghiên cứu thiết kế Robot 4 chân

Cấp trường trọng điểm

T2012-08TĐ

124/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 17/4/2013

Nghiệm thu ngày 4/5/2013

Khá

8

Xây dựng hệ thống quản lý vào ra sử dụng công nghệ RFID

Cấp trường trọng điểm, T2011-03TĐ

113/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 14/12/2011

Nghiệm thu ngày

26/12/2011

Khá

9

Thiết kế và thi công hệ thống lò nhiệt dùng PID mờ trên cơ sở hệ SIMATIC

Cấp trường

T2010-01

148/QĐ-ĐHSPKT-QLKH 16/3/2011

Nghiệm thu ngày 8/4/2011

Khá

10

Thi công mô hình phát điện gió và mặt trời

Cấp trường

T2010-11

50/QĐ-ĐHSPKT-QLKH

 

Nghiệm thu ngày 22/11/2011

Tốt

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,506

Tổng truy cập:1,284,503