Tác giả :
Đáp án các môn thi lý thuyết trong học kỳ I năm học 2014-2015

Stt

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Ngày công bố

1

22/12/2014 

 Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

0000 

25/12/2014 

2

Môn thi sớm 

 Điều khiển lập trình

 1246070

02/01/2015 

3

 30/12/2014

 Điều khiển lập trình 1

1163141 

02/01/2015 

4

 06/01/2015

 Hệ thống điều khiển tự động

ACSY330346 

09/01/2015 

5

08/01/2015 

 Đo lường cảm biến

1146060  

 11/01/2015

6

 

 

 

 


Đáp án các môn thi lý thuyết trong học kỳ II, Học kỳ III năm học 2014-2015

Stt

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Ngày công bố

1

02/6/2015

Điều khiển lập trình 1246070 04/6/2015

2

06/06/2015 

HỆ THỐNG ĐKTĐ

ACSY330346 08/06/2015

3

11/8/2015

HTĐKTĐ
ACSY330346 14/8/2015

4

 14/08/2015

Điều khiển lập trình PLCS330846
17/08/2015

5
6

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:112,361

Tổng truy cập:1,343,893