Tác giả :

Đáp án các môn thi lý thuyết trong học kỳ I năm học 2015-2016

Stt

Ngày thi

Môn thi

Mã MH

Ngày công bố

1

Truyền thông công nghiệp PLCN422946 30/12/2015

2

Hệ thống ĐKTĐ ACSY330346 6/1/2016

HT thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát
SCDA420946
3/1/2016

4

Hệ thống ĐKTĐ HK2 (10/6/2016) ACSY330346 13/6/2016

5

DKLT HK2
24/6/2016

6

 

 DKLT HK3

 

12/8/2016 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:105,671

Tổng truy cập:1,280,668