×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

Tác giả :
Sinh viên chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp vào học kỳ I năm học 2017-2018 cần chú ý những nội dung và thực hiện theo từng bước được liệt kê nhu sau:
1. Đọc kỹ những điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp được quy định bởi khoa Điện-Điện tử được đình kèm theo đường link [Download]. Nếu sinh viên thỏa mãn những điều kiện trên thì tiến hành bước 2. Nếu không thì phải đăng ký thực hiện lại trong học kỳ sau, khi thõa mãn những điều kiện đã được quy định. Những trường hợp khác BM không giải quyết.
2. Xem thông tin những giảng viên sẽ thực hiện hướng dẫn đồ án trong học kỳ I 2017-2018 theo danh sách đính kèm [Link] và lựa chọn giảng viên hướng dẫn cho riêng mình. Sinh viên phải lựa chọn được 3 giảng viên hướng dẫn theo thứ tự tưu tiên. (Nếu lựa chọn không đủ thì BM sẽ gán)
3. Tiến hành đăng ký những thông tin của sinh viên theo đường link sau đây [Đã hết hạn đăng ký]. Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần, nếu đăng ký nhiều lần sẽ mất quyền ưu tiên; sinh viên phải lựa chọn 3 giảng viên hướng dẫn theo thứ tư ưu tiên; Sinh viên phải đăng ký 2 người trong 1 nhóm, trường hợp ngoại lệ có thể tối đa là 3 sinh viên (phải làm đơn xin BM duyệt và phải chứng minh đề tài đủ lớn cho 3 sinh viên, không khuyến khích). Sinh viên đăng ký từ ngày 08/09/2017 đến hết ngày 15/09/2017.
4. Chờ BM tiến hành phân giảng viên hướng dẫn cho từng nhóm sinh viên đã đăng ký. Trong quá trình này, sinh viên chờ thông tin từ website của BM.
5. Nhận giảng viên hướng dẫn và liên hệ với giảng viên hướng dẫn tiến hành viết đề cương của đề tài trong vòng 1 tuần. Danh sách giảng viên hướng dẫn cho từng sinh viên được liệt kê theo đường link sau [Sẽ được cập nhật sau].
6. Lên phòng đào tạo xin bảng điểm có xác nhận của phòng đào tạo để nộp cùng với đề cương theo lịch sẽ được thông báo trên website của BM. (Sinh viên phải lên phòng đào tạo xin bảng điểm trong tuần sau từ 15/09/2017 đến ngày 22/09/2017 để chuẩn bị nộp lại cho BM kiểm duyệt điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp). Trong thời gian này, các bạn sinh viên cũng phải làm việc với giảng viên hướng dẫn để viết đề cương về đề tài sẽ thực hiện để nộp lại cho BM khi có thông báo trên website.
7. Chờ thông tin nhận lại đề cương từ BM.
8. Nếu SV chọn GVHD không có trong danh sách thì phải làm đơn gửi BM xem xét.
**Trong trường hợp sinh viên đã làm việc với GVHD trước đó thì vui lòng nhờ GVHD gửi email về cho thầy Nguyễn Thanh Hải để xác nhận theo email sau đây: nthai@hcmute.edu.vn
**Nếu sinh viên có những thắc mắc khác vui lòng gửi email về cho thầy TS. Nguyễn Mạnh Hùng: hungnm@hcmute.edu.vn
**Tất cả sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong kỳ này phải tự mình đăng ký, ngay cả những bạn trong cùng 1 nhóm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:119,284

Tổng truy cập:1,160,301