Tác giả :
Nhà trường sẽ kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy thuộc khoá 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 20/09/2015.

Những sinh viên thi đạt trong kỳ thi này, mới được đăng ký học học phần Anh văn 1 theo chương đào tạo của nhà trường. Những sinh viên không thi đạt phải tự bồi dưỡng hoặc đăng ký các lớp tiếng Anh tăng cường do nhà trường tổ chức để đạt trình độ tham gia học các học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 trong chương trình đào tạo.

Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết và lịch thi cụ thể trên trang online.hcmute.edu.vn được công bố chính thức vào 9 giờ ngày 14/09/2015.

Học phần Anh văn 1 dành cho khoá đại học chính quy 2015 sẽ được học từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 17 trong học kỳ 1 năm học 2015-2016.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,497

Tổng truy cập:1,284,494