Tác giả :

Sinh viên tham dự được cộng điểm rèn luyện 2đ/chuyên đề


THỜI GIAN

Địa điểm học

TÊN và NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

17/10/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

 

1. Tự động hóa trong quá trình sản xuất

Tổng quan hệ thống điều khiển tự động – mạng công nghiệp

Quy trình điều khiển mẻ trong ngành công nghiệp thực phẩm

Tổng quan hệ thống điều khiển tự động ở nhà máy Nestlé Đồng Nai

Các tiêu chuẩn về việc lắp đặt và thi công hệ thống tự động hóa ở Nestlé

 

Lê Văn Quý

(Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Nestle VN)

24/10/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

2. Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Giới thiệu tổng thể về hệ thống bảo trì ở nhà máy.

Giới thiệu về hệ thống quản lý bảo trì (hệ thống AMM trên máy tính).

Giới thiệu các nền tảng căn bản của bảo trì.

Giới thiệu hệ thống TPM (Hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện).

Hiểu nhiệm vụ của hệ thống bảo trì

Các loại bảo trì

Các hệ thống luận và hỗ trợ cho bảo trì

Quản lý ngân sách bảo trì

Các điểm cần thiết lưu ý trong công việc bảo trì

 

  

Tô Ngọc Vũ

Trần Hải Phụng

(Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Nestle VN))

31/10/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

3. An toàn lao động và môi trường công nghiệp

Nguyễn Thị Diễm Hồng

(Trưởng phòng SHE Công ty TNHH Nestle VN)

07/11/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

4. Hệ thống thu nhập dữ liệu, điều khiển và giám sát (SCADA)

Giới thiệu chung về hệ thống SCADA

Cấu trúc & Tính năng hệ thống SCADA

Giới thiệu phần mềm và một số hệ thống SCADA tiêu biểu của nhà máy DNF

 

Đặng Văn Trang

(Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Nestle VN)

14/11/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

4. Quản lý chất lượng

Thảo luận nhóm về các chủ đề về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp, nhà máy

Thuyết trình nhóm

Hỏi & đáp

Trần Minh Phương

(Trưởng phòng QA Công ty TNHH Nestle VN)

21/11/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

5. Điều hòa Không khí

Lò hơi

Bơm, quạt, máy nén

Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt

Các thiết bị nhiệt lạnh cơ bản trong 1 nhà máy công nghiệp thực phẩm

Các yêu cầu kĩ thuật đặc thù đối với nhiệt lạnh trong ngành CN thực phẩm

Các công nghệ mới đang áp dụng tại Nestle

Hồ Thanh Tuyền

(Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Nestle VN)

28/11/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

6. Hệ thống sản xuất tự động

Giới thiệu chung về tự động hóa  trong sản xuất

Các phương thức tự động hóa  trong thực tế

Giới thiệu các hệ thống tự động hóa  của nhà máy

Tính năng các thiết bị cơ bản được sử trong các hệ thống tự động hóa 

Đặng Văn Trang

Tô Ngọc Vũ

(Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Nestle VN)

05/12/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

  1. Quản trị công nghiệp

Hiểu và ứng dụng các phương pháp quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống cân bằng KPI với 7 tiêu chí PQCDSME

Nguyễn Viết Lâm

(Chuyên viên Bộ phận Phát triển tổ chức Công ty TNHH Nestle VN)

12/12/2015

8h30-11h30

PHÒNG HỌP 2

8. Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực –

Các chức năng chính của QTNNL

Hồ sơ năng lực cho sự thành công

Các tình huống trải nghiệm thực tế

Thực trạng & định hướng

Công cụ khảo sát thực trạng tổ chức

Mô hình đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng/ lòng trung thành của Nhân viên đối với tổ chức

Chương trình xây dựng năng lực lãnh đạo cho cấp quản lý.

Hỏi & đáp, tư vấn cá nhân

Nguyễn Viết Lâm

(Chuyên viên Bộ phận Phát triển tổ chức Công ty TNHH Nestle VN)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:105,612

Tổng truy cập:1,280,609